En menu er en samling af links der hjælper brugeren til at få overblik over indholdet på dit websted, og til at navigere rundt. Menuer opbygges af links til sider, indlæg eller kategorier. Du kan også linke til indhold, som ligger udenfor dit websted.

Man kan lave menuer, som er tilgængelige på hele webstedet; det kalder man en global menu, og man kan lave menuer, som kun er tilgængelige på dele af webstedet. Det kalder man lokale menuer.

Byg en menu

For at bygge en menu skal du have noget indhold. Hvis du ikke har skrevet ret meget af dit indhold, bør du oprette nogle sider med mumletekst (de kan nemt slettes igen).

Gå til Kontrolpanel > Udseende > Menuer

Tilføj menupunkter

Under fanen Rediger menuer er arbejdsbordet delt i to. I den smalle venstre del har du en oversigt over dit indhold. Indholdet vises sorteret efter type. Sider, indlæg og kategorier som du har opretter står med en lille boks foran. Du kan sætte et flueben ved at klikke i boksen, og derefter trykke Tilføj til menu.

Du kan tilføje links til indhold udenfor dit websted i Brugerdefinerede links. Skriv web-adressen i boksen URL, fx https://dmi.dk og den tekst man skal se på linket, fx DMI eller Vejrudsigten.

Hvad er formater…??

Når du har tilføjet indhold til din menu, dukker punkterne op som bjælker under Menustruktur. For hver bjælke angives titel og type, og så er der en lille trekant der angiver at bjælken kan foldes ud. Her får du nogle muligheder: Du kan redigere link-teksten, angive at linket skal åbnes i et nyt vindue, eller slette det.1

Ordn menupunkter

Bjælkerne fungerer som drag-and-drop (træk-og-slip). Du kan tage fat i kanten på den enkelte bjælke og trække den hen til en ny placering. Du kan også trække den mod højre ind under en anden bjælke, og på den måde lave et undermenupunkt. På den måde viser du et hieraki i dit indhold.

De fleste temaer kan vise en menu i to led, og mange kan vise tre.
Hvis du har en kæmpe menu med mange underpunkter, vil jeg anbefale at installere et plugin til at håndtere den

Du kan også sætte det op, så WordPress automatisk tilføjer nye sider til menuen.

Alle wordpress temaer kan vise mindst én menu, og mange har plads til flere. Hvis du har flere muligheder, kan du se det under Visningsplacering.

Husk at gemme menuen hver gang du har lavet ændringer.

Når menuen først er bygget, kan du også redigere i den fra punktet Udseende > Tilpas


  1. For endnu flere muligheder, fx angivelse af CSS-klasse, gå til toppen af vinduet til Skærmindstillinger og klik på trekanten for at se flere felter du kan tilføje