Forskerne har inddelt mere end 99 procent af de beboede arealer i landet i boligområder ud fra en række kriterier. Boliger i området skal – selvsagt – ligge tæt på hinanden. De kan være afgrænset af en jernbane eller en stor vej, og så skal boligerne ligne hinanden i forhold til boligtype, for eksempel om der er tale om villaer eller etagebyggeri. De ligner også hinanden i forhold til ejerforhold. “Der vil jo være flere grundejerforeninger eller andelsforeninger, hvor det giver mening, at man møder hinanden på kryds og tværs,” siger Anna Piil Damm. I alt er det blevet til mere end 8.300 områder, der igen er blevet opdelt i knap 2.000 lidt større områder.

Dette er en h to overskrift

Det andet, man skal vide lidt om, er det, man kalder D-indekset – det står for dissimilationindekset. Man måler D-indekset for en specifik gruppes tilstedeværelse i et boligområde – det kan for eksempel være ikke-vestlige indvandrere. Hvis D-indekset er højt, betyder det, at gruppen er meget koncentreret i et boligområde.

“Der er grund til bekymring over, at vi er fælles om stadig mindre i Danmark. Vi bor stadig mere opdelt. Vores børn går i stadig mindre grad i skole med hinanden,”

Mathias tesfaye – of all people…

Helt konkret viser det enkelte D-indeks, hvor mange procent af en bestemt befolkningsgruppe der skulle flytte fra et boligområde for at skabe en fordeling, der svarer til befolkningens fordeling i resten af landet. Altså: hvis D-indekset for ikke-vestlige indvandrere er 45, skal 45 procent af ikke-vestlige indvandrere altså flytte fra boligområdet, for at gruppen ikke er overrepræsenteret.

Som mellemrubrik har vi en h tre

D-indekset er bredt anerkendt og anvendt som mål for befolkningsmæssig adskillelse, og amerikanske sociologer har klassificeret, at hvis et D-indeks er under 30, så er der tale om et godt integreret område. Hvis det er mellem 30-60, er det moderat adskilte områder, og hvis det er mellem 60 og 100, er der tale om meget adskilte områder.

Men det kan vist ikke gøres uden en h4, og den er her

Det andet, man skal vide lidt om, er det, man kalder D-indekset – det står for dissimilationindekset. Man måler D-indekset for en specifik gruppes tilstedeværelse i et boligområde – det kan for eksempel være ikke-vestlige indvandrere. Hvis D-indekset er højt, betyder det, at gruppen er meget koncentreret i et boligområde.

Og her kommer den igen

Det andet, man skal vide lidt om, er det, man kalder D-indekset – det står for dissimilationindekset. Man måler D-indekset for en specifik gruppes tilstedeværelse i et boligområde – det kan for eksempel være ikke-vestlige indvandrere. Hvis D-indekset er højt, betyder det, at gruppen er meget koncentreret i et boligområde.